GameReady

Game ready er et apperatur der har samlet kulde/varme med kompression. Det kan derfor være effektiv til behandlingen af akutte skader for både ben og arme.
Derudover bruges den også mod hævelse både i forbindelse med en skade og ved træning.

Apparaturet fungere ved at bandagerne ligges omkring det område der skal behandles, derefter kobles disse til GameReady som fører enten kulde eller varme ud til bandagen samtidig med der tilføjes kompression til bandagerne.

Gameready