Shockwave

Shockbølger er lydbølger der påvirker vævet så kraftigt, at stadiet på din skade bringes tilbage til den akutte fase, hvorefter en normal helingsproces kan begynde.
Forud for en behandling med shockbølge foretager behandleren en ultralydsscanning af din skade og opmåler/optegner skaden, så vi er sikre på at ramme præcist – og med den ønskede styrke. Selve behandlingen består af en serie af særdeles kraftige lydimpulser, der fokuseres ned i det opmålte/optegnede område i vævet.
Et behandlingsforløb består typisk af 3-5 konsultationer med 5-7 døgns mellemrum. Vi anbefaler fysioterapi som supplement til shockbølge behandling for optræning af det skadede område. 

Med chokbølge teknikken har vi mulighed for at behandle skader der tidligere har været modstandsdygtige overfor almindelig fysioterapi. Vi anbefaler derfor at prøve chokbølge behandling før et eventuelt kirurgisk indgreb.

Chokbølge behandling kan blandt andet anvendes ved:

  • Tennis- og golfalbue samt musearm
  • Forkalkning af skulderled og klemt sene i skulderen (impingement)
  • Visse former for betændelse i slimsække (bursitis)
  • Hælspore og svangseneirritation (plantar fascitis)
  • Achillessene problemer
  • Løbe- og springknæ
  • Andre kroniske vævs- og senelidelser