Fysioterapi

Det er vigtigt for os, at du i forløbet mærker god kontakt, høj faglighed, omhu og nærvær.

Fysioterapeutisk undersøgelse
I FysioDanmark Ikast bygger det fysioterapeutiske forløb på en indledende samtale, grundig undersøgelse og analyse af den måde, du bevæger dig på. Du skal regne med min. 30 min. til første undersøgelse og behandling. Det skal sikre, at der er tid til at skabe en grundig forståelse for din skade og hvordan vi kan hjælpe dig.

Der er typisk 6 trin i dit behandlingsforløb:

  • Udredning. Hvad fejler du og hvad er baggrunden for det?
  • Information. Vi fortæller hvad vi er nået frem til og kommer med forslag til behandlingsplan.
  • Behandling. der sigter mod at reducere/fjerne dine gener.
  • Genoptræning. Træningsprogram med et niveau, der reducerer risikoen for at skaden opstår igen.
  • Vejledning. Omkring fysisk aktivitet og andre sundhedstiltag, du kan tage med dig.
  • Forbedring. Du kan få vores bud på, hvordan du optimerer, bliver sundere, stærkere, bedre.

Dit mål er vores mål
Sammen opstiller vi et fælles mål og en plan for dit forløb. Derved sikres, at behandlingen er målrettet netop dine problemer, ressourcer, tid og behov.
Vores overordnede tilgang til fysioterapi er baseret på en aktiv tilgang. Det betyder, at du sideløbende med din behandling, hos os, oftest selv kan hjælpe til med supplerende øvelser eller motion, der fremskynder effekten af behandlingen, og tilmed reducere risikoen for, at dit problem opstår igen.