Klinikken

FysioDanmark Ikast er åbnede i 2020. Klinikken er startede af erfarende krafter fra FysioDanmark Holstebro & Herning og FC Midtjylland. På trods af klinkken er ny er der samlet en stor mængde erfaring.

FysioDanmark er i dag et kædesamarbejde mellem mere end 60 førende fysioterapi-klinikker fordelt over hele landet, der alle leverer ydelser af højeste kvalitet inden for sundhedsfremme, træning og behandling.

Som fysioterapeut på en klinik under FysioDanmark er man forpligtet til at levere fysioterapi af høj kvalitet og deltage i relevante kvalitetssikringsprojekter.
Der er derfor mange fordele for dig som patient ved at blive behandlet på en klinik, som er medlem af FysioDanmark:

  • Du bliver tilbudt de bedste og nyeste behandlingsmetoder.
  • Du er sikret behandling af veluddannede og fagligt dygtige medarbejdere.
  • Du sikres samme høje behandling i hele Danmark på alle vores klinikker.

En vigtig del af FysioDanmark-samarbejdet at dele viden og erfaring på tværs af klinikkerne. Dette gør, at du som patient hos en FysioDanmark-klinik altid kan være sikker på, at du modtager den bedst mulige behandling baseret på den nyeste faglige viden.

Samtidig forpligtiger alle klinikker sig samtidig til at overholde en række kvalitetskrav og procedurer, som sikrer alle patienter høj kvalitet ved behandling. Du kan derfor være sikker på, at din behandling opfylder alle FysioDanmarks høje krav til kvalitet og udførelse, uanset hvilken en af FysioDanmarks klinikker du vælger at benytte.

Læs mere om FysioDanmark her: http://www.fysiodanmark.dk

Tilfredshed og oplevelse af kvalitet:

Vi benytter NPS (Net Promoter Score), hvor kunder og patienter løbende bliver spurgt om deres oplevelse af klinikkens ydelser via mail fra Digifys. Ved en score under 7 (på en skala fra 1-10) vil patienten blive kontaktet af fysioterapeuten, en administrativ medarbejder eller leder mhp at afklare evt. problemstilling.
Vi takker for alle tilbagemeldinger, fordi det hjælper os til at blive bedre.

Hos FysioDanmark Ikast indberettes utilsigtede hændelser til www.dpsd.dk

Har du ret til erstatning efter patientskade?

Link til patientklage/erstatning: www.patienterstatningen.dk og http://pebl.dk/Viden-om-skader/Pjecer samt folderen erstatning efter patientskade

Information vedr. retten til egen journal:

Man har ret til at se og evt. få udskrift af sin journal. Kontakt din fysioterapeut hvis du ønsker det.

  • Ved ønske herom, der bunder i utilfredshed med klinikken, tilbydes man tid til gennemgang ved en fysioterapeut.
  • Ved udskrift begrundet i ønske fra forsikringsselskaber, informeres patienten om mulige konsekvenser, f.eks. indhold af ikke-relevant karakter.
  • Ved udlevering til patienten eller andre instanser, f.eks. forsikringsselskaber, sikrer vi at patienten har givet accept, og der skrives et notat i journalen herom.