Ultralydsscanning

Måske kan en ultralydsscanning give overblik og hjælpe dig videre.

Det kan give god mening at ultralydsscanne hvis man:

Er skadet igennem længere tid og ikke rigtig bliver bedre

Oplever manglende effekt af behandling – er diagnosen overhovedet rigtig?

Vil have overblik og præcis prognose. Også ved en ny skade. Hvor alvorligt er det? Hvor lang tid tager det?

Har brug for løbende vurdering af skadens tilstand og udvikling, f.eks. under genoptræning – belastes det syge væv for meget? – For lidt?

Med ultralydsscanneren kan vi se mange typer skader på muskler, knogler, led, sener, ledbånd som fx hævelser, blodsamlinger, fiberskader, overrivninger, træthedsknoglebrud, betændelsestilstande, forkalkninger.

På klinikken er vi specialuddannede til at lave muskuloskeletal ultralydsscanning, dvs. scanning af vores bevægeapparat. Scanning med ultralyd gengiver vævets tilstand meget detaljeret og er særdeles velegnet til sikker undersøgelse af skader i bevægeapparatet.

Vi kan med det samme at se skadens omfang og give en prognose for heling, behandling og optræning og derved undgå irriterende spildtid. Nogle gange vil man vælge at lave opfølgende scanning efter en vis tid for at følge ophelingen nøje.

Vi kan således endnu bedre finde årsagen til smerter, bevægeindskrænkninger eller andre symptomer fra kroppen og dermed hurtigt selv iværksætte den rette behandling – eller sende retur til lægen m. h. p. videre medicinsk eller operativ udredning/behandling.

En stor fordel ved ultralydsscanning er, at den er “live”. Man kan f.eks. se et skulderled før, under og efter en bevægelse og se om noget kommer i klemme i leddet under en bevægelse.

Du kan spørge din læge eller fysioterapeut hvis du er i tvivl om en scanning kan hjælpe dig.

Ultralydsscanning er en tillægsydelse til behandlingsprisen.

Hvis du vil læse mere om ultralydsscanning kan du se mere på ultralydsscanning.nu